OSMANİYE’DE KARAÇAY VADİSİ İLE ZORKUN YAYLASI ARASINA
TELEFERİK SİSTEMİ FİZİBİLİTESİ HAZIRLANDI
 
        Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından DOĞAKA Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yürütülen "Osmaniye Karaçay Vadisi Teleferik Sistemi Teknik, Ekonomik ve Mali Fizibilitesinin Yapılması" projesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini çeşitli altyapı çalışmaları ve tesislerle zenginleştirmek, turizm için alternatif ulaşım olanakları oluşturmak adına Osmaniye ili Karaçay Vadisi’nden Zorkun Yaylası’na kadar uzanan 11 km’lik güzergah üzerinde kurulması planlanan teleferik hattının teknik ve mali fizibilitesi hazırlanmış olup, hazırlanan rapor, Osmaniye Valisi Sn. Ömer Faruk COŞKUN’a ve Osmaniye İl Genel Meclisi üyelerine sunulmuştur. 
 
        Osmaniye’ nin en büyük ve önemli yaylası olan Zorkun Yaylasına yapılması planlanan Teleferik Projesinin fizibilite çalışması tamamlandı. Konuyla ilgili Osmaniye İl Özel İdaresi Hizmet Binası içinde bulunan, İl Genel Meclisi Toplantı salonunda katılımcı firma tarafında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Başkanlığını Valimiz Ömer Faruk COŞKUN’ un yaptığı toplantıya ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet YANIK, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet ALTUN ve Meclis üyeleri ile kurumumuzun teknik personelleri katıldı. 
 
        Bilindiği üzere yaz aylarında sıcak ve kurak geçen şehir hayatına alternatif imkânlar arayan bölge halkı yaylara olan yoğun ilgi göstermektedir. Bu ilgi beraberinde ciddi bir trafik oluşturmaktadır. Aynı şekilde yerli ve yabancı turizm açısından da yaz aylarında yaylalara ilgi artmaktadır. Yaylalara alternatif ulaşım modeli oluşturmak bu çalışmanın amaçlarından birisiyken, teleferik hattının ulaşacağı noktalarda çeşitli kurumlarca yapımı devam eden tabiat turizmi alanlarına ulaşım imkânıyla kentin turizm potansiyelini güçlendirmek de bu projede hedeflenmiştir. 
 
        Osmaniye İl Özel İdaresi ve DOĞAKA finansmanıyla, hizmet alımı yoluyla, gerçekleştirilen çalışma kapsamında belirlenen güzergâhta başlangıç istasyonu Karacalar Köprüsü’nün doğusundaki alanda yer alırken ilk ara istasyon Çiftmazı Mesire Alanı karşısında konumlandırılmıştır. Olukbaşı yaylasında ikinci ara istasyonun yer aldığı teleferik sisteminin Zorkun yaylası çarşı merkezinde varış istasyonu ile son bulması planlanmıştır. Çalışmanın teknik kısmında, sözü edilen güzergâh üzerindeki dört istasyon binasının ve teleferik hattının avan projeleri ile teknik hesaplamaları yapılmıştır.
 
        Çalışmanın teknik bölümünün yanı sıra ekonomik açıdan da yapılabilirliği etüt edilmiştir. Bu kapsamda yaylaların mevcut durumdaki insan ve araç trafiği ile potansiyel turist trafiği hesaplanarak ve yerel halk ile ziyaretçi sayıları üzerinden teleferik hattının hizmete girmesinden sonraki 30 yıl boyunca oluşacak yolculuk talebi öngörülerek, sistemin ekonomik açıdan yapılabilir olduğu ortaya konulmuştur.  
 
        Çalışmanın mali kısmında ise, bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan toplam teleferik sistemi maliyetinin yatırımcı kuruluşlar ya da müteşebbisler tarafından nasıl finanse edilebileceğine dair kredi imkânları, geri ödeme süreleri, gelir-gider hesapları ortaya konmuştur. Yukarıda teknik özellikleri verilen teleferik sisteminin yapım maliyeti yaklaşık 26 Milyon Euro olarak öngörülmekte olup bu bedel ihalenin yapılması aşamasındaki piyasa fiyatlarına, verilecek tekliflere ve işin gerçekleşme fiyatına göre değişebilecektir. 
Gerçekleşmesi halinde ulaşılacak 11 kilometrelik teleferik hattının dünyada bu uzunluktaki az sayıdaki hattan biri olacağı da çalışmayı hazırlayan yetkililer tarafından dile getirilmiştir. 
 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.